28 Hakeutuminen upseerikoulutukseen

Upseerin uralle? Jaksossa kadetit Juhani Juujärvi ja Väinö Kieleväinen sekä kapteeni Esko Äärynen keskustelevat siitä, mitä hakeutuminen Maanpuolustuskorkeakouluun pitää sisällään. Käsittelyssä ovat hakukelpoisuusehdot, valintakoepäivän sisältö ja kokeisiin valmistautuminen. Lisäksi kadetit kertaavat omia kokemuksiaan ensimmäisen vuoden opinnoista sekä pohtivat, miten ne ovat vastanneet ennakko-odotuksia.

Om Podcasten

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä -podcastissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Jaksoissa käsitellään muun muassa strategiaa, kyberiä, operaatiotaitoa ja -taktiikkaa, Venäjää, Kiinaa, Natoa ja ilmapuolustuksen tulevaisuutta. Tutkitulla tiedolla Maanpuolustuskorkeakoulu on tulevaisuuden sotataidon ytimessä myös muutosten keskellä.