30 The Russian Military and Way of War, with Michael Kofman

Why didn’t Russia fight according to its own doctrinal thinking and training when invading Ukraine? In this episode Michael Kofman, director of the Russia Studies Program at CNA, joins Lt. Col. Simo Pesu and senior researcher Pentti Forsström from the Finnish National Defence University’s Russia Research Group to discuss about Russia’s journey to war and fighting in the invasion of Ukraine. They debate on the consequences of Russian military culture, doctrines and force structures and also touch on Russia’s training to the fighting and adapting for the war. About the podcast: Sotataidon ytimessä (At the Core of Warfare) is a podcast series produced by the Finnish National Defence University (FNDU). In its episodes Finnish military experts discuss issues related to war and security. The Russia Research Group operates as a unit of FNDU's Department of Warfare, and was established in 2017 to facilitate research and education involving Russian military thought and strategic thinking, as well as changes in Russian military power and art of war.

Om Podcasten

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä -podcastissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Jaksoissa käsitellään muun muassa strategiaa, kyberiä, operaatiotaitoa ja -taktiikkaa, Venäjää, Kiinaa, Natoa ja ilmapuolustuksen tulevaisuutta. Tutkitulla tiedolla Maanpuolustuskorkeakoulu on tulevaisuuden sotataidon ytimessä myös muutosten keskellä.