43 Sopimuspalokunnat osana Suomen kokonaisturvallisuutta

Suomen kokonaisturvallisuus perustuu erilaisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi turvallisuuden ylläpitoon, varautumiseen ja valmiuteen osallistuu myös kolmas ja neljäs sektori, eli järjestöt, yhdistykset ja viime kädessä yksittäiset kansalaiset. Suomessa sopimuspalokunnat ovat osa maan pelastuslaitosten organisaatiota ja vastuussa paikallisesta pelastustoiminnasta ja hätätilanteiden hallinnasta. Tässä podcastissa kysytään, ovatko sopimuspalokunnat kansallisen turvallisuuden kannalta niin sanottu ”radiolla käskettävä joukko”, jonka suorituskykyä ei voida menettää? Jaksossa vieraana Suomen sopimuspalokuntien liiton varapuheenjohtaja Juho Luukko. Moderaattorina sotilasprofessori Marko Palokangas. Jakso on yhdeksäs osa 11-osaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.

Om Podcasten

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä -podcastissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Jaksoissa käsitellään muun muassa strategiaa, kyberiä, operaatiotaitoa ja -taktiikkaa, Venäjää, Kiinaa, Natoa ja ilmapuolustuksen tulevaisuutta. Tutkitulla tiedolla Maanpuolustuskorkeakoulu on tulevaisuuden sotataidon ytimessä myös muutosten keskellä.